నరసరావుపేట గోపూజ మహోత్సవంలో పాల్గొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి.

కనుమ పర్వదినాన ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గోపూజ మహోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. టీటీడీ, దేవాదాయశాఖ, హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలోని 2,679 ఆలయాల్లో గోపూజ కార్యక్రమం జరుపుతున్నారు.

  • Anil kumar poka
  • Publish Date - 5:41 pm, Fri, 15 January 21
1/14
కనుమ పర్వదినాన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా గోపూజ మహోత్సవం, నరసరావుపేట పూజా కార్యక్రమంలో వైఎస్ సీఎం జగన్.
2/14
కనుమ పర్వదినాన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా గోపూజ మహోత్సవం, నరసరావుపేట పూజా కార్యక్రమంలో వైఎస్ సీఎం జగన్.
3/14
కనుమ పర్వదినాన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా గోపూజ మహోత్సవం, నరసరావుపేట పూజా కార్యక్రమంలో వైఎస్ సీఎం జగన్.
4/14
కనుమ పర్వదినాన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా గోపూజ మహోత్సవం, నరసరావుపేట పూజా కార్యక్రమంలో వైఎస్ సీఎం జగన్.
5/14
కనుమ పర్వదినాన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా గోపూజ మహోత్సవం, నరసరావుపేట పూజా కార్యక్రమంలో వైఎస్ సీఎం జగన్.
6/14
కనుమ పర్వదినాన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా గోపూజ మహోత్సవం, నరసరావుపేట పూజా కార్యక్రమంలో వైఎస్ సీఎం జగన్.
7/14
కనుమ పర్వదినాన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా గోపూజ మహోత్సవం, నరసరావుపేట పూజా కార్యక్రమంలో వైఎస్ సీఎం జగన్.
8/14
కనుమ పర్వదినాన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా గోపూజ మహోత్సవం, నరసరావుపేట పూజా కార్యక్రమంలో వైఎస్ సీఎం జగన్.
9/14
కనుమ పర్వదినాన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా గోపూజ మహోత్సవం, నరసరావుపేట పూజా కార్యక్రమంలో వైఎస్ సీఎం జగన్.
10/14
కనుమ పర్వదినాన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా గోపూజ మహోత్సవం, నరసరావుపేట పూజా కార్యక్రమంలో వైఎస్ సీఎం జగన్.
11/14
కనుమ పర్వదినాన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా గోపూజ మహోత్సవం, నరసరావుపేట పూజా కార్యక్రమంలో వైఎస్ సీఎం జగన్.
12/14
కనుమ పర్వదినాన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా గోపూజ మహోత్సవం, నరసరావుపేట పూజా కార్యక్రమంలో వైఎస్ సీఎం జగన్.
13/14
కనుమ పర్వదినాన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా గోపూజ మహోత్సవం, నరసరావుపేట పూజా కార్యక్రమంలో వైఎస్ సీఎం జగన్.
14/14
కనుమ పర్వదినాన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా గోపూజ మహోత్సవం, నరసరావుపేట పూజా కార్యక్రమంలో వైఎస్ సీఎం జగన్.