తనపై ఎట్టాక్ చేసిన పులిని కొట్టి ఓడించిన కోతి..ఫైట్ సీన్ అదుర్స్…: Monkey and Tiger Fight Video

సింహాన్ని అడవికి ‘రాజు’ అని పిలుస్తారు. అలా అని పులి రేంజ్ ఏ మాత్రం తక్కువకాదు. పులి గర్జన విని అడవి మొత్తం వణికిపోతుంది. ఈ జంతువుకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. పులి వేట మొదలెడితే తప్పించుకోవడం ఏ జంతువు వల్ల కాదు. కానీ ...

  • Anil kumar poka
  • Publish Date - 2:35 pm, Wed, 24 March 21