ఆర్టీసీ ఛార్జీల పెంపు ఏ రూట్ లో ఎంత ..?Telangana govt plans to increase RTC bus fare video

ఆర్టీసీ ఛార్జీల పెంపు ఏ రూట్ లో ఎంత ..?బస్సు ప్రయాణికులకు చార్జీల మోత తప్పేలా లేదు..బస్సు చార్జీలు మరోసారి పెరగనున్నాయి .నష్టాల్లో ఉన్న ఆర్టీసీ ని కాపాడుకుందుకు చార్జీల పెంపు...