ప్రేమించడానికి అమ్మాయి వొద్దు బాబోయ్‌! టిండర్ డేటింగ్ యాప్ వాడటానికి భయపడుతున్న యువకుడు .

అమెరికాలో ఓ యువకుడికి ఎవరికీ రాని కష్టం వచ్చింది..ఓ సమస్య ఓరెగాన్ రాష్ట్రానికి చెందిన 24 ఏళ్ల యువకుడు పెద్ద సమస్యలో పడ్డాడు..తను ఇప్పుడు ఏడవాలో నవ్వాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి...

  • Anil kumar poka
  • Publish Date - 11:30 am, Wed, 24 February 21