జప్రీత్ బుమ్రాను వివాహం చేసుకున్న నటి పుకార్లను అనుపమ పరమేశ్వరన్ కుటుంబం ఖండించింది వీడియో ..

సినీ తారలు మరియు క్రికెటర్స్ పై రూమర్లు రావటం సహజం అయిపోఇంది.. రూమర్లు వచ్చిన కొద్దిరోజులకు క్లారిటీ ఇవ్వటం కూడా సహజం అయిపోఇంది... ఇలానే ఇప్పుడు అనుపమ పరమేశ్వరన్ కూడా తనపై వచ్చిన రూమార్ కు ఒక క్లారిటీని ఇచ్చింది....