టీఆర్ఎస్ పార్టీ గ్రేటర్‌ ఎన్నికల ప్రచారం తుది దశకు చేరుకుంది. హైదరాబాద్ ఎల్బీ స్టేడియంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ నిర్వహిస్తోన్న..