అల్లాహ్‌ అంటూ నమాజ్‌ పఠిస్తోన్న కోడిపుంజు.. కోడిపుంజు పలుకులు భలేగా చెప్పింది వైరల్ అవుతున్న వీడియో : Rooster shouted-allah video.

అల్లాహ్‌ అంటూ నమాజ్‌ పఠిస్తోన్న కోడిపుంజు.. కోడిపుంజు పలుకులు భలేగా చెప్పింది వైరల్ అవుతున్న వీడియో.సోషల్ మీడియా లో రోజు చాల అద్భుతాలు చూస్తూనే ఉంటాం.అయితే ఈ వీడియోలో కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఓ కోడిపుంజు రంజాన్ పండగ ఉదయం.....