మౌత్‌వాష్‌ ఆర్డరిస్తే..స్మార్ట్‌ఫోన్ వచ్చింది! చేజిక్కిన అదృష్టం అంతలోనే వింత .. వీడియో.: mouthwash and mobile video.

మౌత్‌వాష్‌ ఆర్డరిస్తే..స్మార్ట్‌ఫోన్ వచ్చింది! చేజిక్కిన అదృష్టం అంతలోనే వింత .సాధారణంగా అమెజాన్ వంటి ఈ కామెర్స్ సైటు లలో అప్పుడప్పుడు మనం ఆర్డర్ చేసినవి కాకుండా వేరే సమన్లు రావడం తరుచు చూస్తూనే ఉంటాం..అయితే ఇందులో ఇప్పుడు ..