ఐసొలేషన్ లో సింహాలు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి? జంతువులను సైతం వదలని కరోనా మహమ్మారి: Lions viral video.

ఐసొలేషన్ లో సింహాలు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి? జంతువులను సైతం వదలని కరోనా మహమ్మారి..దేశంలో కరోనా విలయతాండవం చేస్తున్న తరుణంలో మూగజీవాలు కుడా కరోనా భారినపడి ఇసోలాటిన్ లో ఉంటున్నాయి.బలంగా ఉండే సింహాలు ...