ఊరు ఊరంతా ఐసోలేషన్‌!ఐసొలేషన్ పాటిస్తూ పొలాల్లో ఉంటున్న సగం ఊరి జనం వీడియో… : viral video.

ఊరు ఊరంతా ఐసోలేషన్‌!ఐసొలేషన్ పాటిస్తూ పొలాల్లో ఉంటున్న సగం ఊరి జనం వీడియో... తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కరోనా వీర విహారం చేస్తుంది పలు జిల్లాలో వైరస్ సెకండ్ వేవ్ శరవేగంగా....