వెంగయ్యనాయుడు ఘటనపై ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీకి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పిర్యాదు. నిందితులపై కఠినచర్యలకు డిమాండ్.

ప్రకాశం జిల్లా SP ని కలిసి వెంగయ్యనాయుడు ఘటనపై పిర్యాదు చేసి, నిందితులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరిన జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుల పవన్ కళ్యాణ్ .

  • Anil kumar poka
  • Publish Date - 7:41 pm, Sat, 23 January 21
1/10
ప్రకాశం జిల్లా SP ని కలిసిన జనసేన అధ్యక్షుల పవన్ కళ్యాణ్
2/10
ప్రకాశం జిల్లా SP ని కలిసిన జనసేన అధ్యక్షుల పవన్ కళ్యాణ్
3/10
ప్రకాశం జిల్లా SP ని కలిసిన జనసేన అధ్యక్షుల పవన్ కళ్యాణ్
4/10
ప్రకాశం జిల్లా SP ని కలిసిన జనసేన అధ్యక్షుల పవన్ కళ్యాణ్
5/10
ప్రకాశం జిల్లా SP ని కలిసిన జనసేన అధ్యక్షుల పవన్ కళ్యాణ్
6/10
ప్రకాశం జిల్లా SP ని కలిసిన జనసేన అధ్యక్షుల పవన్ కళ్యాణ్
7/10
ప్రకాశం జిల్లా SP ని కలిసిన జనసేన అధ్యక్షుల పవన్ కళ్యాణ్
8/10
ప్రకాశం జిల్లా SP ని కలిసిన జనసేన అధ్యక్షుల పవన్ కళ్యాణ్
9/10
ప్రకాశం జిల్లా SP ని కలిసిన జనసేన అధ్యక్షుల పవన్ కళ్యాణ్
10/10
ప్రకాశం జిల్లా SP ని కలిసిన జనసేన అధ్యక్షుల పవన్ కళ్యాణ్