5

అమర జవానులకు కన్నీటి వీడ్కోలు

జమ్ముకశ్మీర్ ఉగ్రవాదులతో ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడి వీరమరణం చెందిన తెలంగాణకు చెందిన మహేష్ భౌతికకాయం స్వగ్రామానికి చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా అమరవీరునికి గ్రామం మొత్తం ఘన నీరాజనాలు పలికి బాధాతప్తహృదయంతో శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నారు. 

అమర జవానులకు కన్నీటి వీడ్కోలు
Follow us

|

Updated on: Nov 11, 2020 | 9:59 AM

జమ్ముకశ్మీర్ ఉగ్రవాదులతో ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడి వీరమరణం చెందిన తెలంగాణకు చెందిన మహేష్ భౌతికకాయం స్వగ్రామానికి చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా అమరవీరునికి గ్రామం మొత్తం ఘన నీరాజనాలు పలికి బాధాతప్తహృదయంతో శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నారు.