ఆకట్టుకుంటున్న నేపాలి గొర్రెలు, పుంగనూరు ఆవులు

నేపాలి గొర్రెలు, పుంగనూరు ఆవుల్ని మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా..? ఇదిగో ఇక్కడఫోటోలు కనిపిస్తున్నవి నేపాలి నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న గొర్రెలు, పుంగనూరు నుంచిప్రత్యేకించి తీసుకువచ్చిన ఆవులు..చూసేందుకు ఎంత బాగున్నాయోకదా..అందుకే వీటికి అక్కడ అంత క్రేజ్‌ వచ్చింది. వీటిని చూసేందుకు ప్రత్యేకించి స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశారు.

ఆకట్టుకుంటున్న నేపాలి గొర్రెలు, పుంగనూరు ఆవులు
Follow us

|

Updated on: Sep 05, 2019 | 8:58 PM

నేపాలి గొర్రెలు, పుంగనూరు ఆవుల్ని మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా..? ఇదిగో ఇక్కడఫోటోలు కనిపిస్తున్నవి నేపాలి నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న గొర్రెలు, పుంగనూరు నుంచిప్రత్యేకించి తీసుకువచ్చిన ఆవులు..చూసేందుకు ఎంత బాగున్నాయోకదా..అందుకే వీటికి అక్కడ అంత క్రేజ్‌ వచ్చింది. వీటిని చూసేందుకు ప్రత్యేకించి స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశారు.