ఒళ్ళో చంటిపాప.. వీరితో పోరాడి ఓడిన మహిళ వైరల్ అవుతున్న వీడియో : Delhi Chain snatcher stabs woman video

ఒళ్ళో చంటిపాప.. వీరితో పోరాడి ఓడిన మహిళ వైరల్ అవుతున్న వీడియో..చైన్ స్నాచర్లు చేతిలో అన్యాయంగా ఓ మహిళా బలైపోయింది . రెండేళ్ల చంటి పాపను ఎత్తుకొని చైన్ స్నాచర్లు తో పోరాడి ఓడింది ఓ మహిళ

  • Anil kumar poka
  • Publish Date - 8:23 am, Wed, 3 March 21