శివపురాణం ప్రకారం అద్భుత శక్తులు కలిగిన ఈ మహాకాళేశ్వరుడి దర్శనం… చూస్తే మాభాగ్యమే..!:Ujjayani Shivayya video.

ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వర్ ఆలయం.లాక్ డౌన్ నుండి క్రమంగా సడలింపులు నెమ్మదిగా కోలుకుంటున్న వ్యవస్థ చాల ఆలయాలు భక్తులు లేక మూగబోయాయి..వాటిలో మధ్యప్రదేశ్ లోని ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వర్ ఆలయం కూడా ఒకటి..ఆది దేవుడైన శంకరుడు స్వయంభు గా...

|

Updated on: Jul 29, 2021 | 12:00 PM

Follow us