ఇండ్రస్టీలో ఇంట్రస్టింగ్ న్యూస్ : మహేష్ బాబు సినిమా కోసం పనిచేయున్న దేవి శ్రీ ప్రసాద్ మరియు థమన్..(వీడియో)

ఇండ్రస్టీలో ఇంట్రస్టింగ్ న్యూస్ : మహేష్ బాబు సినిమా కోసం పనిచేయున్న దేవి శ్రీ ప్రసాద్ మరియు థమన్..ఇది నిజమో కాదో తెలియాలంటే అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది అయితే ఇందులో ట్విస్ట్ ఏంటి అంటే ....?