ప్రగతి భవన్‌లో ‘ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌’ అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సమావేశం

Feb 11, 2020 | 7:27 PM
Pardhasaradhi Peri

|

Feb 11, 2020 | 7:27 PM

ప్రగతి భవన్‌లో ‘ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌’ అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సమావేశం

1 / 12
ప్రగతి భవన్‌లో ‘ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌’ అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సమావేశం

2 / 12
ప్రగతి భవన్‌లో ‘ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌’ అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సమావేశం

3 / 12
ప్రగతి భవన్‌లో ‘ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌’ అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సమావేశం

4 / 12
ప్రగతి భవన్‌లో ‘ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌’ అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సమావేశం

5 / 12
ప్రగతి భవన్‌లో ‘ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌’ అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సమావేశం

6 / 12
ప్రగతి భవన్‌లో ‘ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌’ అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సమావేశం

7 / 12
ప్రగతి భవన్‌లో ‘ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌’ అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సమావేశం

8 / 12
ప్రగతి భవన్‌లో ‘ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌’ అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సమావేశం

9 / 12
ప్రగతి భవన్‌లో ‘ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌’ అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సమావేశం

10 / 12
ప్రగతి భవన్‌లో ‘ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌’ అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సమావేశం

11 / 12
ప్రగతి భవన్‌లో ‘ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌’ అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సమావేశం

12 / 12

Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 Telugu