మాస్క్ పెట్టుకొమ్మన్నందుకు గలీజ్ పని చేసింది.. చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే.. ( వీడియో )

లండన్ లో ఒక ముగ్గురు స్నేహితులు షాపింగ్ మాల్ కి వెళ్తే అక్కడ ఒక వింత సంఘటన ఎదురైంది...

  • Publish Date - 7:53 am, Thu, 10 June 21