ఐడియా అదుర్స్‌ రైతన్న వినూత్న ప్రయోగం వైరల్ అవుతున్న వీడియో ..: Farmer Creative Viral Video.

ఐడియా అదుర్స్‌ రైతన్న వినూత్న ప్రయోగం వైరల్ అవుతున్న వీడియో ... తెలంగాణాలో కరోనా వ్యాపిస్తున్న తరుణంలో ఓ రైతు వినూత్న ఆలోచన ఆశ్ఛర్యనికి గురి చేస్తుంది...