సింహాల పక్కన కూర్చొని.. గిటార్ వాయిస్తే.. ఆ కిక్కే వేరబ్బా..వైరల్ గా మారిన వీడియో :Viral Video

సింహాల పక్కన కూర్చొని.. గిటార్ వాయిస్తే.. ఆ కిక్కే వేరబ్బా..వైరల్ గా మారిన వీడియో ..వేటాడే స్వభావం ఉన్న పులులు , సింహాలు వేటటడంలో వాటికీ అవే సాటి అలంటి సింహల పక్కన కూర్చొని...

  • Anil kumar poka
  • Publish Date - 10:20 pm, Sat, 13 March 21