ఫ్యాన్‌కు మూడు రెక్కలే ఎందుకుంటాయి?ఎప్పుడు అయినా తెలుసుకోవాలి అనిపించిందా ..?: Why Fan Have Three Blades? Video.

మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోబోయే అంశం వాతావణరం గురించి కాదు.. మనకు అన్ని సమయాల్లో మన ఇంట్లో రివ్వున తిరిగే సీలింగ్ ఫ్యాన్ గురించి.. మన ఇంట్లోని ఫ్యాన్‌కు ఎందుకు మూడు రోక్కలే ఉంటాయి..?

  • Anil kumar poka
  • Publish Date - 2:19 pm, Tue, 6 April 21