భారత్‌కు మరో ముప్పు ముంచుకొస్తున్న ప్రకృతి విపత్తు : Taakte Cyclone may Hit India video

భారత్‌కు మరో ముప్పు ముంచుకొస్తున్న ప్రకృతి విపత్తు..ఇప్పటికే ప్రపంచం అంతట అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తుంది.ఇలాంటి పరిస్థితిలో భరత్ కు మరో ప్రమాదం ముంచి ఉంది అని వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది..ప్రకృతికి కోపం వస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా ..?