ఫేక్ ఇన్సూరెన్స్ తయ్యారు చేసే ముఠా గుట్టు రట్టు శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫేక్ ఇన్సూరెన్స్ ముఠా పై కేసు నమోదు.

శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫేక్ ఇన్సూరెన్స్ ముఠా పై కేసు నమోదు. 11 మంది తో కూడిన ముఠా సభ్యులను అరెస్టు చేసిన శంషాబాద్ ఎస్ఓటి.