తీరం చేరిన నివర్ తుఫాన్

  • Anil kumar poka
  • Publish Date - 12:23 pm, Fri, 27 November 20
1/11
నివర్ తుఫాన్ వల్ల కలిగిన నష్టం
2/11
నివర్ తుఫాన్ వల్ల కలిగిన నష్టం
3/11
నివర్ తుఫాన్ వల్ల కలిగిన నష్టం
4/11
నివర్ తుఫాన్ వల్ల కలిగిన నష్టం
5/11
నివర్ తుఫాన్ వల్ల కలిగిన నష్టం
6/11
సముద్రంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్న నివర్ తుఫాన్
7/11
సముద్రంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్న నివర్ తుఫాన్
8/11
సముద్రంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్న నివర్ తుఫాన్
9/11
సముద్రంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్న నివర్ తుఫాన్
10/11
సముద్రంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్న నివర్ తుఫాన్
11/11
నివర్ తుఫాన్ వల్ల కలిగిన నష్టం