48 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం ఇచ్చిన 10 సెకన్ల వీడియో..ఈ వీడియో స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా..?: A 10 second video clip sold for $6.6 million Video

48 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం ఇచ్చిన 10 సెకన్ల వీడియో..ఈ వీడియో స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా..? సాధారణంగా సాంగ్స్ వీడియోస్ అనిమేషన్స్ కు కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి ఇందులో కొన్నిటిని ఎవరైనా కొనుకోవచ్చు...

  • Anil kumar poka
  • Publish Date - 4:04 pm, Mon, 8 March 21