చిరుతపై సింహం ఎటాక్ షాకింగ్ వీడియో..వన్యప్రాణుల హోరా హోరి పోరులో గెలుపెవరిది..? Lion Vs Leopard fight viral video.

చిరుతపై సింహం ఎటాక్ షాకింగ్ వీడియో..వన్యప్రాణుల హోరా హోరి పోరులో గెలుపెవరిది..?సింహం అడివికి రాజు.. పులి కూడా రాజు లాంటిదే అయితే ఈ ఇద్దరి సమజీవుల నడుమ ఫైట్ జరిగితే ఎలా ఉంటుంది..?పడుకున్న చిరుత పై దాడి చేసిన సింహం ....