ఆయోధ్యలోని రామ మందిర నిర్మాణానికి విరాళాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి..మై హోమ్ గ్రూప్‌ రూ. 5కోట్లు, మేఘా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రూ. 6కోట్లు.

ఆయోధ్యలోని శ్రీ రామజన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్టుకు రామాలయ నిర్మాణంలో భాగంగా మై హోమ్ గ్రూప్‌ రూ. 5కోట్లు, మేఘా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రూ. 6కోట్లు..,

  • Anil kumar poka
  • Publish Date - 5:21 pm, Fri, 22 January 21
1/6
రామమందిర నిర్మాణానికి మై హోం గ్రూప్ సంస్థల అధినేత జూపల్లి రామేశ్వరరావు రూ.5కోట్లు, మేఘా ఇంజనీరింగ్ & ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ ఎండీ పీవీ కృష్ణారెడ్డి రూ.6కోట్లు.
2/6
రామమందిర నిర్మాణానికి మై హోం గ్రూప్ సంస్థల అధినేత జూపల్లి రామేశ్వరరావు రూ.5కోట్లు, మేఘా ఇంజనీరింగ్ & ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ ఎండీ పీవీ కృష్ణారెడ్డి రూ.6కోట్లు.
3/6
రామమందిర నిర్మాణానికి మై హోం గ్రూప్ సంస్థల అధినేత జూపల్లి రామేశ్వరరావు రూ.5కోట్లు, మేఘా ఇంజనీరింగ్ & ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ ఎండీ పీవీ కృష్ణారెడ్డి రూ.6కోట్లు.
4/6
రామమందిర నిర్మాణానికి మై హోం గ్రూప్ సంస్థల అధినేత జూపల్లి రామేశ్వరరావు రూ.5కోట్లు, మేఘా ఇంజనీరింగ్ & ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ ఎండీ పీవీ కృష్ణారెడ్డి రూ.6కోట్లు.
5/6
రామమందిర నిర్మాణానికి మై హోం గ్రూప్ సంస్థల అధినేత జూపల్లి రామేశ్వరరావు రూ.5కోట్లు, మేఘా ఇంజనీరింగ్ & ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ ఎండీ పీవీ కృష్ణారెడ్డి రూ.6కోట్లు.
6/6
రామమందిర నిర్మాణానికి మై హోం గ్రూప్ సంస్థల అధినేత జూపల్లి రామేశ్వరరావు రూ.5కోట్లు, మేఘా ఇంజనీరింగ్ & ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ ఎండీ పీవీ కృష్ణారెడ్డి రూ.6కోట్లు.