87 లక్షలతో ఇల్లు కొన్నారు, 20 అడుగుల సొరంగం తవ్వారు, వెండి నగలకోసం, ఆ దొంగల స్టయిలే వేరు !

87 లక్షలతో ఇల్లు కొన్నారు, 20 అడుగుల సొరంగం తవ్వారు, వెండి నగలకోసం, ఆ దొంగల స్టయిలే వేరు !

  • Pardhasaradhi Peri
  • Publish Date - 6:15 pm, Sun, 28 February 21