శ్రీవారి దర్శనాల వివాదం నిబంధనలకు విరుద్ధంగా డ్రోన్ కెమెరాలతో షూట్ చేసిన ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి

నిన్న తిరుమలలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా డ్రోన్ కెమెరాలతో షూట్ చేసిన ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి, ఆయన వెంట తరలి వచ్చిన రెండు వేలమంది కార్యకర్తులు

  • Pardhasaradhi Peri
  • Publish Date - 9:25 pm, Wed, 23 December 20
శ్రీవారి దర్శనాల వివాదం  నిబంధనలకు విరుద్ధంగా డ్రోన్ కెమెరాలతో షూట్ చేసిన ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి