వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా ఇవాళ ఇంగ్లాండ్, సౌతాఫ్రికా జట్ల మధ్య మొదటి మ్యాచ్ ఓవల్ వేదికగా మరికాసేపట్లో మొదలు కానుంది. కాగా టాస్ గెలిచిన సఫారీల కెప్టెన్ డుప్లెసిస్ బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,5:55PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,5:54PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ ఇయాన్ మోర్గాన్ ఔట్

30/05/2019,5:33PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,5:29PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,5:27PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,5:27PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,5:24PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ మోర్గాన్ అర్ధ సెంచరీ

30/05/2019,5:13PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,5:11PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,5:10PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,5:00PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,4:55PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,4:48PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,4:48PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,4:42PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,4:25PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,4:24PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,4:20PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,4:18PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,4:05PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,3:54PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,3:50PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,3:46PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,3:37PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,3:31PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,3:26PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా లైవ్ అప్డేట్స్

30/05/2019,3:21PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

మూడో బౌండరీ కొట్టిన రూట్

30/05/2019,3:21PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

బౌండరీ బాదిన జాసన్ రాయ్

30/05/2019,3:20PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

రెండో బౌండరీ బాదిన రూట్

30/05/2019,3:20PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

మొదటి ఫోర్ కొట్టిన జో రూట్

30/05/2019,3:19PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

మొదటి వికెట్ కోల్పోయిన ఇంగ్లాండ్

30/05/2019,3:17PM
ICC Cricket World Cup, వరల్డ్‌కప్ 2019: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా

టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న సౌతాఫ్రికా

30/05/2019,3:17PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *