భారీ వర్షం.. కోడెల పార్థీవదేహం తరలింపు ఆలస్యం..

heavy rain delay in evacuation, భారీ వర్షం.. కోడెల పార్థీవదేహం తరలింపు ఆలస్యం..
heavy rain delay in evacuation, భారీ వర్షం.. కోడెల పార్థీవదేహం తరలింపు ఆలస్యం..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *