మంగళగిరి లోని జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో వీర మహిళ లకు శిక్షణా తరగతులు ప్రారంభం.

జనసేన రాష్ట్ర కార్యాలయంలో నేడు జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమాన్ని జనసేన పీఎసీ సభ్యులు నాగబాబు, వీర మహిళలు జ్యోతి వెలిగించి ప్రారంభించారు. గుంటూరు, కృష్ణాజిల్లాలలో వీర మహిళలకు నేడు శిక్షణా తరగతులు ప్రారంభమయ్యాయి.

Jul 02, 2022 | 2:06 PM
Phani CH

|

Jul 02, 2022 | 2:06 PM

జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు  ప్రారంభం

జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు ప్రారంభం

1 / 10
జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు  ప్రారంభం

జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు ప్రారంభం

2 / 10
జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు  ప్రారంభం

జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు ప్రారంభం

3 / 10
జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు  ప్రారంభం

జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు ప్రారంభం

4 / 10
జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు  ప్రారంభం

జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు ప్రారంభం

5 / 10
జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు  ప్రారంభం

జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు ప్రారంభం

6 / 10
జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు  ప్రారంభం

జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు ప్రారంభం

7 / 10
జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు  ప్రారంభం

జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు ప్రారంభం

8 / 10
జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు  ప్రారంభం

జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు ప్రారంభం

9 / 10
జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు  ప్రారంభం

జనసేన వీరమహిళలకు శిక్షణా తరగతులు ప్రారంభం

10 / 10

Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 Telugu