మాజీ ప్రధాని రాజీవ్‌గాంధీ వర్థంతి సంద‌ర్భంగా హైదరాబాద్ లో నివాళుల‌ర్పించిన ప్ర‌ముఖులు

Rajiv Gandhi death anniversary at Hyderabad, మాజీ ప్రధాని రాజీవ్‌గాంధీ వర్థంతి సంద‌ర్భంగా హైదరాబాద్ లో  నివాళుల‌ర్పించిన ప్ర‌ముఖులు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *