‘సమంత అక్కినేని ‘ సరికొత్త టాక్‌ షో ‘సామ్‌ జామ్‌’ లాంచ్

'సమంత అక్కినేని ' సరికొత్త టాక్‌ షో 'సామ్‌ జామ్‌' లాంచ్