చిల్లర నాణాలను కరిగించి లడ్డూల ట్రేలను తయారుచేసే యోచనలో టీటీడీ!

TTD in the planning of making laddoo trays, చిల్లర నాణాలను కరిగించి లడ్డూల ట్రేలను తయారుచేసే యోచనలో టీటీడీ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *