శ్రీకాకుళం 2019 ఎన్నికలు ఫలితాలు

, శ్రీకాకుళం 2019 ఎన్నికలు ఫలితాలు
చిహ్నంపార్టీసీట్లుఓటింగ్ %  
, శ్రీకాకుళం 2019 ఎన్నికలు ఫలితాలుటీడీపీ10244.9
, శ్రీకాకుళం 2019 ఎన్నికలు ఫలితాలువైఎస్సార్సీపీ6744.6
, శ్రీకాకుళం 2019 ఎన్నికలు ఫలితాలుబీజేపీ42.2
ఇండిపెండెంట్22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *