చక్కెర పానీయాలతో జర భద్రం!

TV9 Telugu

15 April 2024

ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ మధ్య భీకర దాడి జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. రెండు దేశాలలో ఎవరికి ఎక్కువ శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

వాస్తవానికి జనాభా పరంగా చూస్తే ఇరాన్ దేశ జనాభా 9 కోట్లు, ఇజ్రాయెల్ దేశ జనాభా 90 లక్షలు మాత్రమే ఉన్నారు.

ఇరాన్ సైన్యంలో 6 లక్షల మంది సైనికులు ఉన్నారు. ఇజ్రాయెల్ సైన్యంలో 2 లక్షల మంది సైనికులు మాత్రమే ఉన్నారు.

ఇజ్రాయెల్ వద్ద 4.65 లక్షల మంది సైనికులు రిజర్వ్ ఫోర్స్ ఉన్నారు. కాగా ఇరాన్‌లో మూడున్నర లక్షలు ఉన్నాయి.

ఇజ్రాయెల్ వద్ద దాదాపు 600 విమానాలు ఉన్నాయి. ఇరాన్ వద్ద దాదాపు ఐదు వందల యాభై ఉన్నాయి. వీటిలో ఇజ్రాయెల్ వద్ద 241 యుద్ధ విమానాలు, ఇరాన్ వద్ద 200 ఉన్నాయి.

హెలికాప్టర్ల పరంగా, రెండు దేశాలు సమానంగా 126 హెలికాప్టర్లు ఉన్నాయి. వీటిలో ఇజ్రాయెల్ వద్ద 48 దాడి హెలికాప్టర్లు ఉన్నాయి. ఇరాన్ వాటిలో 12 మాత్రమే ఉన్నాయి.

ట్యాంకుల గురించి చెప్పాలంటే, ఇజ్రాయెల్ వద్ద దాదాపు 2200 యుద్ధ ట్యాంకులు ఉన్నాయి. అయితే ఇరాన్‌లో 4 వేలకు పైగా యుద్ద ట్యాంకులు ఉన్నాయి.

ఫిరంగి పరంగా ఇజ్రాయెల్ వద్ద 650 ఫిరంగులు ఉన్నాయి. ఇరాన్ వద్ద 580 మాత్రమే ఉన్నాయి. రాకెట్ ప్రొజెక్టర్లలో ఇరాన్ ముందుంది. వెయ్యి ప్రొజెక్టర్లు ఉన్నాయి.

ఇరాన్ తన నౌకాదళంలో సుమారు 101 యుద్ధనౌకలను కలిగి ఉండగా, ఇజ్రాయెల్ 67 కలిగి ఉంది. ఇజ్రాయెల్‌లో ఎక్కువ జలాంతర్గాములు ఉన్నాయి.