ఈ దేశాల్లో జనాభాతో పోటీపడుతున్న పులులు.. సంఖ్య ఎంతో తెలుసా..

5 August 2023

భారతదేశం  (3682)

రష్యా  (480-540)

ఇండోనేషియా  (400)

నేపాల్  (355)

థాయిలాండ్  (150)

మలేషియా  (150)

భూటాన్  (130)

బంగ్లాదేశ్  (100)