ప్రపంచంలోని 5 చెత్త విమానాశ్రయాలు ఇవే

13 October 2023

ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ, అందమైన, అనుకూలమైన విమానాశ్రయాల పేర్లను మీరు చాలాసార్లు విన్నారు.

చెత్త విమానాశ్రయాలు

అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న 138 విమానాశ్రయాల్లో దాదాపు 5 విమానాశ్రయాలను చెత్త విమానాశ్రయాల జాబితాలో చేర్చారు.

చెత్త విమానాశ్రయాలు

ఎయిర్‌హెల్ప్ పేలవమైన విమాన సమయాలు, ఎయిర్‌పోర్టులో దుకాణాల నాణ్యత, ప్రయాణీకుల అనుభవం, సౌకర్యాల ఆధారంగా ఈ విమానాశ్రయాలను రేట్ చేసింది.

చెత్త విమానాశ్రయాలు

ప్రయాణీకుల సమీక్షల ప్రకారం, బ్రిస్టల్ విమానాశ్రయం చాలా బిజీగా ఉంది. ఇక్కడ భద్రతా తనిఖీల కోసం ప్రయాణికులు చాలాసేపు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ఇక్కడ కూర్చోవడానికి కూడా తగినంత స్థలం ఉండదు. 

5. బ్రిస్టల్ విమానాశ్రయం

ప్రయాణీకుల సమీక్షల ప్రకారం, ఇక్కడ సాధారణంగా ఎక్కువసేపు వేచి ఉండటం, భద్రతా తనిఖీలో అడ్డంకులు, టాక్సీ తీసుకోవడంలో సమస్య మొదలైన సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.

4. అంటాల్య విమానాశ్రయం

ప్రయాణీకుల సమీక్షల ప్రకారం, ఇక్కడ ప్రజలు సాధారణంగా ఎక్కువసేపు వేచి ఉండటం, భద్రతా తనిఖీలో అడ్డంకులు, టాక్సీ తీసుకోవడంలో సమస్య మొదలైన సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.

3. లండన్ లూటన్ విమానాశ్రయం

ప్రయాణీకుల సమీక్షల ప్రకారం, ఇక్కడ ప్రజలు సాధారణంగా ఎక్కువసేపు వేచి ఉండటం, భద్రతా తనిఖీలో అడ్డంకులు, టాక్సీ తీసుకోవడంలో సమస్య మొదలైన సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.

2. లాంబాక్ విమానాశ్రయం

ప్రయాణీకుల సమీక్షల ప్రకారం, ఇక్కడ విమానాలు సాధారణంగా రద్దు చేయబడతాయి లేదా ఆలస్యం చేయబడతాయి. టొరంటో పియర్సన్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో భద్రతా తనిఖీలు, రెస్టారెంట్లు, టాయిలెట్ల వద్ద కూడా ప్రజలు రద్దీని ఎదుర్కొంటున్నారు.

1. టొరంటో విమానాశ్రయం