ట్రాఫిక్ లైట్ లేని దేశం.. ఇక్కడ పొగాకు నిషేధం.. 

03 November 2023

Pic credit - Pixabay

భూటాన్ ప్రకృతి అందాలకే కాదు విచిత్రమైన వాస్తవాలకు కూడా పేరుగాంచింది. అనేక నియమాలు, నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఇవి ఈ దేశాన్ని ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుండి భిన్నంగా చూపిస్తాయి.

ఈ దేశంలోని వింతలు-వాస్తవాలు

భూటాన్ అనేక మఠాలకు, కోటలకు నిలయం. వీటిని dzongs అని పిలుస్తారు. వాటిని మతపరంగా అంటే పూజకు కూడా ఉపయోగిస్తారు.

మఠాలు, కోటలు

భూటాన్‌లో రోడ్లు ఉన్నాయి కానీ ఎక్కడా ట్రాఫిక్ లైట్లు లేవు. అయితే ట్రాఫిక్ లైట్లు లేని దేశం భూటాన్ మాత్రమే కాదు.

ట్రాఫిక్ లైట్ లేదు

భూటాన్ పరిసరాలకు కీడు కలిగించే పనులకు అనుమతి ఉండదు. ఆ దేశంలో పొగాకు తాగడం నిషేధించబడింది. ఎవరూ పొగాకు తాగకూడదు. 

పొగాకు నిషేధం

భూటాన్ ప్రభుత్వం, ప్రజలు పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి చాలా స్పృహని కలిగి ఉంటారు. భూటాన్‌లో కనీసం 60% అటవీ విస్తీర్ణంలో ఉండేలా రాజ్యాంగబద్ధమైన ఆదేశం ఉంది. 

దేశం చుట్టూ అడవులు 

 సనాతన ధర్మాన్ని సంస్కృతిని కాపాడుతూ అధునికతను అనుసరిస్తూ సమతూకాన్ని కాపాడుతూ అభివృద్ధి పథంలో నడుస్తోంది భూటాన్

అభివృద్ధి పథం