పుష్కలంగా నీరు తాగాలి

వదులుగా ఉండే, తేలికైన బట్టలు ధరించాలి

మధ్యాహ్నం బయటకు వెళ్లవద్దు

కారం, మసాలా పదార్థాలు తినడం తగ్గించాలి

బయటకు వెళ్తే జాగ్రత్తలు తీసుకోండి