రాజస్థాన్ రాయల్స్(1)

కోల్‌కత్తా నైట్‌ రైడర్స్(2)

గుజరాత్ టైటాన్స్(3)

పంజాబ్ కింగ్స్(4)

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్(5)