మిగిలేది కొంతే  అయినా సేవింగ్స్‌  తప్పనిసరిగా ఉండాలి

పెట్టుబడులు వాయిదా వేయకండి

ఆరోగ్య భీమా వైపు దృష్టిసారించండి

రిటైర్‌మెంట్‌ తర్వాత లైఫ్‌ కోసం ఇప్పటి నుంచే  ప్లానింగ్‌ మొదలు పెట్టండి

 పెరుగుతోన్న ఖర్చులకు అనుగుణంగా ఆదాయ మార్గాలను పెంచుకోండి