నిమ్మ రసం

మజ్జిగ

కొబ్బరి నీళ్లు

దోసకాయ 

కలబంద రసం