భోజనం చేస్తూ మాట్లాడుతున్నారా .. పురాణాలు ఏమి చెబుతున్నాయంటే.. 

08 February 2024 

TV9 Telugu

ఆహారం తినడానికి కొన్ని నియమాలు హిందూ గ్రంధాలలో పేర్కొనబడ్డాయి. ఈ నియమాల్లో ఒకటి భోజనం చేసేటప్పుడు మాట్లాడకూడదనే నియమం. 

ఆహార నియమాలు

భోజనం చేసేటప్పుడు మాట్లాడకూడదని తరచుగా పెద్దలు చెప్పడం విని ఉంటారు. ఈ ఆహార నియమం గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

తినేటప్పుడు మాట్లాడడం 

ఆహారం తినడం హిందూ మతంలో పవిత్రమైన పనిగా పరిగణించబడుతుంది. షూస్ వేసుకుని,  నిలబడి  ఆహారాన్ని తినకూడదు. తినే సమయంలో మాట్లాడకూడదు.

ఎందుకు మాట్లాడకూడదంటే 

ఎవరైనా సరే ఆహారం తినేటప్పుడు ఈ నియమాలను పాటిస్తే..  ఆహారం శరీరానికి పూర్తి పోషకాహారాన్ని పొందుతారని నమ్ముతారు.

పోషకాహారం 

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఆహారం ప్రసాదం లాంటిది. ఆహారం తీసుకునే ప్రక్రియ పూజలా పరిగణించబడుతుంది. తినే ఆహారంపై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. కనుక తినేటప్పుడు మాట్లాడటం నిషేధించబడింది

గ్రంథం ఏమి చెబుతుంది

మీరు తినేటప్పుడు మాట్లాడినట్లయితే అది మీ శక్తిని కూడా హరిస్తుంది. దీని వలన ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం కాదు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని భోజనం చేసేటప్పుడు మాట్లాడటం నిషేధించబడింది

ఇది శాస్త్రీయ కారణం

ఎవరైనా మాట్లాడకుండా ఆహారం తీసుకుంటే మనస్సులో ప్రతికూల ఆలోచనలు రావు.  ఆహారం తిన్న పూర్తి ప్రయోజనం శరీరం పొందుతుందని విశ్వాసం. 

ప్రతికూల ఆలోచనలు