మన చేతి వేళ్ళ పేర్లు మీకు తెలుసా..

10 October 2023

మనిషి చేతిలో ఐదు వేళ్లు ఉంటాయి. కానీ ఈ వేళ్లకు పేర్లు కూడా ఉన్నాయని మీకు తెలుసా. వాటికి తెలుగు, ఇంగ్లీష్, సంస్కృతంలో వేరు వేరుగా ఉంటాయి వాటి పేర్లను మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

చేతి వేళ్ళ పేర్లు

వాస్తవానికి, గుర్తింపు కోసం అనేక భాషలలో వేళ్లకు వేర్వేరు పేర్లు ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ రోజు మనం వేళ్ల పేర్లను ఇంగ్లీష్, హిందీ, ‘సంస్కృతం’భాషలలో..

చేతి వేళ్ళ పేర్లు

చిటికెన వేలికి హిందీలో కనిష్ఠ అని, ఆంగ్లంలో పింకీ అని, ‘సంస్కృతం’లో ‘కనిష్టిక’అని పేరు పెట్టారు.

చిటికెన వేలు

చిటికెన వేలికి పక్కనే ఉండే వేలు.. అదే ఉంగరం వేలును హిందీలో అనామిక అని, ఇంగ్లీషులో రింగ్ ఫిగర్ అని, సంస్కృతంలో ‘అనామిక’ అని అంటారు.

ఉంగరం వేలు

మధ్య వేలిని హిందీలో మధ్యమ వేలు అని, ఇంగ్లీషులో మిడిల్ ఫింగర్ అని, సంస్కృతంలో ‘మధ్యమ’ అని అంటారు.

మధ్యమ వేలు

చూపుడు వేలిని హిందీలో చూపుడు వేలు అని, ఆంగ్లంలో ఇండెక్స్ అని, సంస్కృతంలో తర్జని అని అంటారు.

చూపుడు వేలు

బొటన వేలును హిందీలో అనూత అని, ఆంగ్లంలో థంబ్ అని, సంస్కృతంలో అంగుష్ఠ అని పిలుస్తారు.

బొటన వేలు