భూమి బ్లాక్ హోల్‌లో పడితే ఏం జరుగుతుంది?

TV9 Telugu

08 May 2024

బ్లాక్ హోల్ గురుత్వాకర్షణ శక్తి చాలా బలంగా ఉంటుంది. ఇది కాంతిని సైతం మింగేస్తుంది. అందుకే పూర్తిగా చీకటిగా ఉంటుంది.

బ్లాక్ హోల్ తన చుట్టూ ఉన్న దుమ్మూ, దూళి, వాయవు, గ్రహాలను, గ్రహ శకలాలను ఇట్టే లోపలికి లాగేసుకుంటుంది.

బ్లాక్ హోల్ గురించి శాస్త్రవేత్తలకు తెలిసిన ఏకైక విషయం ఏమిటంటే, ఎవరైనా ఇక్కడికి వెళితే, అతను తిరిగి రాడు. సూర్యకిరణాలు కూడా దాని గుండా వెళ్ళలేవు.

అటువంటి పరిస్థితిలో, మన భూమి ఈ బ్లాక్ హోల్‌లోకి వెళితే ఏమి జరుగుతుంది? నాసా తన సూపర్ కంప్యూటర్ నుండి దీనికి సమాధానం కనుగొంది.

ఇక భూమి చరిత్ర ముగిసినట్లేనని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఒక ఏజెన్సీ తన సూపర్ కంప్యూటర్‌లో ఒక వీడియోను సిద్ధం చేసింది.

ఆ వీడియోలో బ్లాక్ హోల్ అసలు రూపం చూడవచ్చు. బ్లాక్ హోల్‌లో పడితే ఏమి జరుగుతుందో ఈ వీడియో చూపిస్తోంది.

భూమి బ్లాక్ హోల్‌లో పడితే బ్లాక్ హోల్ లోపల కూడా అదే స్థితిలో ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. బ్లాక్ హోల్ లోపల భూమి తిరగదు.

గురుత్వాకర్షణ కారణంగా భూమిపై నివసించే మానవులు ముక్కలుగా నలిగిపోతారు. అలాగే ఎవరూ కాళ్ళు, చేతులు కదపలేరు. పాజ్ బటన్ నొక్కినట్లుగా ఉంటుంది.