బ్లాక్ హోల్ గురించి ఇవి మీకు తెలుసా.?

TV9 Telugu

29 April 2024

పెద్ద నక్షత్రాల మరణం బ్లాక్ హోల్ కు దారి తీస్తుంది. నక్షత్రం గురుత్వాకర్షణ దాని సహజ పీడనాన్ని అధిగమించడం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది.

అణు ప్రతిచర్యల నుండి ఒత్తిడి తగ్గింపోయినప్పుడు, గురుత్వాకర్షణ నక్షత్రం ప్రధాన భాగానికి మించి అధిగమిస్తుంది.

ఇలా జరిగిన తర్వాత నక్షత్రం ఇతర పొరలు అంతరిక్షంలోకి విసిరివేయబడతాయి. ఈ ప్రక్రియను సూపర్నోవా అని కూడా పిలుస్తారు.

కోర్ మిగిలిన భాగంలో ఉన్న ప్రదేశంలో సాంద్రత, వాల్యూమ్ లేకుండా అధిగమించబడుతుంది. దాన్ని బ్లాక్ హోల్ అంటారు.

బ్లాక్ హోల్స్ నుంచి దూరం ఉంటె సురక్షితం. కానీ దగ్గరగా ఉంటే మాత్రం ప్రమాదమే. అంటే ఇది బ్లక్ మొత్తం విశ్వాన్ని తినే అవకాశం లేదు.

మనం చూడగలిగేది బ్లాక్ హోల్ ప్రభావాలే మాత్రమే. పర్యావరణంపై దాని ప్రభావాలను మనం చూడవచ్చు. దాని ఆకారం కనిపించదు.

మన పాలపుంతలో బహుశా బ్లాక్ హోల్ ఉండవచ్చు.కానీ భూమి ప్రమాదంలో లేదు! ఇది భూమికి కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంది.

V4647 Sagitarii అనే బ్లాక్ హోల్ భూమికి 1,600 కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉందని భావించన ఇది దాదాపు 20,000 కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉందని తేలింది.