అమెజాన్ నది విశేషాలు..

TV9 Telugu

16 April 2024

దక్షిణ అమెరికాలోని అమెజాన్ నది ప్రపంచంలో నీటి విడుదల పరిమాణం ప్రకారం అతిపెద్ద నది. రెండవ పొడవైన నది.

అమెజాన్ నది ఏడాదికి సగటు సుమారు 215,000–230,000 m3/s, సుమారు 6,591–7,570 km3 నీటిని విడుదల చేస్తుంది.

నెవాడో మిస్మీలోని అపురిమాక్ నది ప్రధాన జలాలు దాదాపు ఒక శతాబ్దం పాటు అమెజాన్ బేసిన్ అత్యంత సుదూర మూలంగా పరిగణించబడుతున్నాయి.

2014 అధ్యయనం పెరూలోని కార్డిల్లెరా రూమి క్రూజ్‌లోని మాంటారో నది అమెజాన్ ప్రధాన జలాలుగా గుర్తించబడింది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా నదులతో పోల్చితే సముద్రంలోకి అమెజాన్ 20% నీటిని విడుదల చేస్తుంది.దీని బేసిన్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దగా 7,000,000 కిమీస్క్వేర్ వైశాల్యం ఉంది.

ఇటీవలి భౌగోళిక అధ్యయనాలు మిలియన్ల సంవత్సరాలుగా అమెజాన్ నది వ్యతిరేక దిశలో - తూర్పు నుండి పడమరకు ప్రవహిస్తుందని సూచిస్తున్నాయి.

చివరికి అండీస్ పర్వతాలు ఏర్పడి పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో దాని ప్రవాహాన్ని అడ్డుకుంది. అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలోకి దాని దిశలను మార్చడానికి కారణమైంది.

బ్రెజిల్‌లో మాత్రమే ఈ నది పారుదల పరీవాహక ప్రాంతం పెద్దది. అది అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలోకి విడుదలయ్యే ప్రవాహంలో ఐదవ వంతు.