పోలవరం పర్యటనలో ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫొటోస్

YS Jagan, పోలవరం పర్యటనలో  ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫొటోస్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *